آهنگ پیشوازآوای انتظار

آهنگ پیشواز محسن چاوشی

در ادامه مطالب قبلی این بار با آهنگ پیشواز محسن چاوشی یکی دیگر از خواننده های پاپ کشورمان در خدمت شما هستیم و در ادامه آموزش فعال سازی کد آهنگ پیشواز محسن چاوشی را نیز به شما یاد خواهیم داد.

کد آهنگ پیشواز ایرانسل محسن چاوشی

برای فعال سازی قطعه مورد نظر تنها کافی کد آهنگ پیشواز محسن چاوشی را به پیش شماره ۷۵۷۵ ارسال کنید و نسبت به فعال سازی این سرویس اقدام کنید.

۲۲۱۲۳۳۳ گل سر
۲۲۱۲۸۰۲ گلدون
۲۲۱۲۸۰۳ گلدون ۲
۲۲۱۲۸۰۴  گلدون ۳
۲۲۱۲۶۴۷ یادگار
۲۲۱۲۶۴۸ یادگار۲
۲۲۱۲۶۴۹ یادگار۳
۳۳۱۷۸۲۵ یه خونه کوچیک
۳۳۱۷۸۲۷ یوسف

۲۲۱۲۷۶۵ تریاق۳
۲۲۱۲۷۶۶ تریاق۴
۳۳۱۷۸۲۲ تفنگ سر پر
۳۳۱۳۹۹۸ تقاص
۳۳۱۲۶۶۰ تنها بودن
۳۳۱۲۶۶۱ تنها بودن قطعه ۲
۲۲۱۲۰۸۴ تو برف و بارونی
۳۳۱۷۸۲۱ جز
۲۲۱۲۷۴۰ جنگ زده
۲۲۱۲۷۴۱ جنگ زده۲

۲۲۱۲۷۲۷ امیر بی گزند
۲۲۱۲۷۲۸  امیر بی گزند۲
۲۲۱۲۷۲۹ امیر بی گزند۳
۲۲۱۲۳۷۸ این بود زندگی
۲۲۱۲۷۳۷ این کیست این
۲۲۱۲۷۳۸ این کیست این۲
۲۲۱۲۷۳۹ این کیست این۳
۳۳۱۳۹۹۳ با من بمون
۵۵۱۱۱۰۰۲ باد بادک های رنگی
۳۳۱۱۰۱۱ بازار خرمشهر

۲۲۱۷۱۷ غدیر خون
۲۲۱۷۲۲ ظهر عطش
۳۳۱۱۲۵۱ کاشکی‌
۲۲۱۱۱۲۷ سنتوریگوشیو بردار
۲۲۱۱۱۲۸ سنتوریمن با تو خوشم
۲۲۱۱۱۲۹ سنتوریرفیق من
۲۲۱۱۱۳۰ سنتوریتنهای بی سنگ صبور
۲۲۱۱۱۳۱ سنتوریزخم زبونات
۲۲۱۱۲۹۷ غدیر خونهیئت عزاداران
۲۲۱۱۳۰۱ ظهر عطشهیئت عزاداران

۲۲۱۲۷۴۲ جنگ زده۳
۳۳۱۳۹۹۰ جوابم نکن
۳۳۱۳۹۹۱ جوابم نکن قطعه ۲
۳۳۱۱۰۱۸ حراج
۵۵۱۱۱۱۲۳ حریص
۵۵۱۱۱۱۲۲ حریص قطعه۲
۲۲۱۲۶۸۰ خداحافظی تلخ
۲۲۱۲۶۸۱ خداحافظی تلخ ۲
۲۲۱۲۶۸۲ خداحافظی تلخ ۳
۳۳۱۱۰۱۹ خنده

۳۳۱۷۸۲۳ خواب
۲۲۱۲۶۵۰ خواب ۳
۲۲۱۲۶۵۱ خواب ۴
۲۲۱۲۶۵۲  خواب ۵
۳۳۱۳۹۹۴ خواب بعد از ظهر
۳۳۱۳۹۹۲ خوان هفصد
۳۳۱۲۶۵۲ خیانت
۲۲۱۲۵۲۲ خیانت
۳۳۱۲۶۵۳ خیانت قطعه ۲
۳۳۱۱۰۱۵ دریاچه مرده

۳۳۱۷۸۱۹ دزیره
۳۳۱۱۰۱۶ دل شوره
۲۲۱۲۷۳۰ دل من
۲۲۱۲۷۳۱ دل من۲
۲۲۱۲۷۳۲ دل من۳
۵۵۱۱۰۹۶۹ دلم تنهاس
۳۳۱۱۰۱۷ دور آخر
۲۲۱۲۳۰۶ دوست داشتم
۲۲۱۲۳۰۷ دوست داشتم قطعه۱
۵۵۱۱۰۹۸۱ دوسم نداره

۳۳۱۱۰۱۲ بازار خرمشهرقطعه ۲
۳۳۱۱۰۱۳ بخون امشب
۲۲۱۲۳۰۳ برقص آ
۲۲۱۲۳۲۲ بن بست
۵۵۱۱۱۰۳۴ بوف کور
۵۵۱۱۱۰۰۸ بوف کور قطعه ۲
۲۲۱۲۰۸۵ بگو شب بخوابه
۳۳۱۳۹۹۵ بگومگو
۲۲۱۲۷۶۳ تریاق
۲۲۱۲۷۶۴ تریاق۲

۲۲۱۲۳۲۰ دیوار بی در
۲۲۱۲۳۲۱ دیوار بی در قطعه۱
۲۲۱۲۶۷۸ ریمیکس سریال شهرزاد
۲۲۱۲۶۷۹ ریمیکس شهرزاد
۲۲۱۱۸۰۳ زندگی با عشق
۵۵۱۱۱۱۲۱ زیبائی
۵۵۱۱۱۱۲۰ زیبائی قطعه۲
۲۲۱۲۰۸۳ ساعت ۲۵
۲۲۱۲۲۸۹ سال نو یعنی تو
۳۳۱۳۶۷۹ سلام به صلح

۲۲۱۱۱۳۰ سنتوریتنهای بی سنگ صبور
۲۲۱۱۱۲۹ سنتوریرفیق من
۲۲۱۱۱۳۱ سنتوریزخم زبونات
۲۲۱۱۱۲۸ سنتوریمن با تو خوشم
۲۲۱۱۱۲۷ سنتوریگوشیو بردار
۳۳۱۲۶۵۸ سنگ صبور
۳۳۱۲۶۵۹ سنگ صبور قطعه ۲
۲۲۱۲۷۴۷ شاه مقصود
۲۲۱۲۷۴۸ شاه مقصود۲
۲۲۱۲۷۴۹ شاه مقصود۳

۲۲۱۲۷۵۰  شاه مقصود۴
۲۲۱۲۷۵۱ شاه مقصود۵
۲۲۱۲۷۵۶ شرمساری۲
۲۲۱۲۷۵۷ شرمساری۳
۲۲۱۲۷۵۸ شرمساری۴
۲۲۱۲۶۵۳ شهرزاد
۲۲۱۲۶۵۴ شهرزاد ۲
۲۲۱۲۶۵۵ شهرزاد ۳
۲۲۱۲۷۴۳ شیدایی
۲۲۱۲۷۴۴ شیدایی۲

۲۲۱۱۹۵۱ غرور تو
۵۵۱۱۱۱۲۴ غم وشادی
۵۵۱۱۱۰۱۸ غم وشادی قطعه ۳
۵۵۱۱۱۰۱۶ غم وشادی قطعه۲
۵۵۱۱۰۹۵۷ غیر معمولی
۵۵۱۱۰۹۹۰ غیر معمولی قطعه۲
۲۲۱۲۳۷۹ فلسطین
۳۳۱۳۹۹۶ قطار
۳۳۱۷۸۲۰ قهوه قجری
۲۲۱۲۲۸۸ لباس نو

۳۳۱۱۰۲۱ لولای شکسته
۲۲۱۲۵۶۵ مادر
۲۲۱۲۵۶۶ مادر ۱
۲۲۱۲۵۶۷ مادر ۲
۲۲۱۲۶۷۵ ماه پیشونی
۲۲۱۲۶۷۶ ماه پیشونی ۲
۲۲۱۲۶۷۷ ماه پیشونی ۳
۳۳۱۲۶۵۶ متاسفم
۲۲۱۲۳۳۶ متاسفم
۲۲۱۲۳۳۷ متاسفم قطعه۱

۲۲۱۲۷۴۵ شیدایی۳
۲۲۱۲۷۴۶ شیدایی۴
۵۵۱۱۱۱۳۴ ظهر عشق
۲۲۱۷۲۲ ظهر عطش
۲۲۱۱۳۰۱ ظهر عطشهیئت عزاداران
۲۲۱۲۳۳۲ عروس من
۲۲۱۲۳۷۷ عشق من ایران من
۲۲۱۷۱۷ غدیر خون
۵۵۱۱۱۱۳۳ غدیر خون
۲۲۱۱۲۹۷ غدیر خونهیئت عزاداران

۲۲۱۲۷۶۷ متصل
۲۲۱۲۷۶۸ متصل۲
۲۲۱۲۷۶۹ متصل۳
۳۳۱۳۹۸۹ مردم آزار
۳۳۱۲۶۵۴ من با تو خوشم
۳۳۱۲۶۵۵ من با تو خوشم ریمیکس
۲۲۱۲۵۷۷ مینا
۲۲۱۲۳۱۸ نخلهای بی سر
۲۲۱۲۳۱۹ نخلهای بی سر قطعه۱
۲۲۱۲۳۳۸ نفس بریده

۳۳۱۲۸۶۴ ها
۳۳۱۲۸۶۵ ها قطعه ۲
۳۳۱۳۹۹۹ هر روز پاییزه
۲۲۱۲۳۰۴ همسایه
۲۲۱۱۹۵۰ واسه آبروی مردمت بجنگ
۳۳۱۷۸۲۸ وصیت
۳۳۱۲۶۵۷ پائیز
۳۳۱۷۸۲۴ پاروی بی قایق
۲۲۱۲۳۳۹ پرنده
۵۵۱۱۰۹۴۹ پرنده غمگین

۵۵۱۱۰۹۹۴ پرنده غمگین قطعه۲
۲۲۱۲۳۴۰ پرنده قطعه۱
۵۵۱۱۱۱۱۹ پروانه ها
۵۵۱۱۰۹۸۶ پروانه ها قطعه۲
۳۳۱۳۹۹۷ پرچم سفید
۲۲۱۲۷۵۲ پریشان
۲۲۱۲۷۵۳ پریشان۲
۲۲۱۲۷۵۴ پریشان۳
۲۲۱۲۱۶۵ پشت صحنه
۹۳۳۱۳۱ پیشوازهای برگزیده محسن چاوشی

۲۲۱۲۳۰۵ چشمه ی طوسی
۵۵۱۱۰۹۹۵ چمدون
۵۵۱۱۱۰۱۵ چمدون قطعه ۲
۵۵۱۱۱۰۲۸ چمدون قطعه ۳
۲۲۱۲۷۳۳ چنگیز
۲۲۱۲۷۳۴ چنگیز۲
۲۲۱۲۷۳۵ چنگیز۳
۲۲۱۲۷۳۶ چنگیز۴
۳۳۱۱۰۱۴ چهار دیواری
۳۳۱۱۰۲۲ ژاکت

۳۳۱۱۲۵۱ کاشکی‌
۵۵۱۱۱۰۲۴ کافه های شلوغ
۵۵۱۱۱۰۳۶ کافه های شلوغ قطعه۲
۲۲۱۲۶۴۵ کجایی
۰۰۱۱۰۸۴ کجایی
۲۲۱۲۶۴۶ کجایی ۲
۳۳۱۷۸۲۶ کلنجار
۲۲۱۲۳۳۴ کم تحمل
۲۲۱۲۳۳۵ کم تحمل قطعه۱
۳۳۱۱۰۲۰ کی‌ بهت خندیده

 

کد آوای انتظار همراه اول محسن چاوشی

فعال سازی کد آوای انتظار محسن چاوشی از طریق ارسال کد قطعه مدنظر به سرشماره ۸۹۸۹ انجام میگیرد و به مدت ۱ ماه فعال خواهد بود.

۳۲۵۵۶ کو به کو (۴)

۳۲۵۵۵ کو به کو (۳)

۳۲۵۵۴ کو به کو (۲)

۳۲۵۵۳ قراضه چین (۳)

۳۲۵۵۲ قراضه چین (۲)

۳۲۵۵۱ غلط کردم غلط (۴)

۳۲۵۵۰ غلط کردم غلط (۳)

۳۲۵۴۹ غلط کردم غلط (۲)

۹۰۶۵۶ گلدون ۳

۹۰۶۵۵ گلدون ۲

۹۰۶۵۴ گلدون

۸۶۶۹۷ متصل۳

۸۶۶۹۶ متصل۲

۸۶۶۹۵ متصل

۳۲۵۶۸ ستمگر (۵)

۳۲۵۶۷ ستمگر (۴)

۳۲۵۶۶ ستمگر (۳)

۳۲۵۶۵ ستمگر (۲)

۸۶۶۹۴ تریاق۴

۸۶۶۹۳ تریاق۳

۸۶۶۹۲ تریاق۲

۸۶۶۹۱ تریاق

۸۶۶۸۲ پریشان۳

۸۶۶۸۱ پریشان۲

۸۶۶۸۰ پریشان

۸۶۶۷۹ شاه مقصود۵

۸۶۶۷۸ شاه مقصود۴

۸۶۶۷۷ شاه مقصود۳

۸۶۶۷۶ شاه مقصود۲

۸۶۶۷۵ شاه مقصود

۸۶۶۷۴ شیدایی۴

۸۶۶۷۳ شیدایی۳

۸۶۶۷۲ شیدایی۲

۸۶۶۷۱ شیدایی

۸۶۶۷۰ جنگ زده۳

۸۶۶۶۹ جنگ زده۲

۸۶۶۶۸ جنگ زده

۸۶۶۶۷ این کیست این۳

۸۶۶۶۶ این کیست این۲

۸۶۶۶۵ این کیست این

۸۶۶۶۳ چنگیز۳

۸۶۶۶۲ چنگیز۲

۸۶۶۶۱ چنگیز

۸۶۶۶۰ دل من۳

۸۶۶۵۹ دل من۲

۸۶۶۵۸ دل من

۸۶۶۵۷ امیر بی گزند۳

۸۶۶۵۶ امیر بی گزند۲

۸۶۶۵۵ امیر بی گزند

۸۵۳۳۰ بگو شب بخوابه

۸۵۳۲۹ تو برف و بارونی

۸۵۳۲۸ ساعت ۲۵

۸۵۲۴۹ لباس نو

۸۵۲۴۸ سال نو یعنی تو

۸۵۲۴۰ برقص آ

۸۵۲۳۹ همسایه

۸۵۲۳۸ چشمه ی طوسی

۸۵۲۳۷ دوست داشتم

۸۵۲۳۶ دوست داشتم قطعه۱

۸۵۲۳۰ نخلهای بی سر

۸۵۲۲۹ نخلهای بی سر قطعه۱

۸۵۲۲۸ دیوار بی در

۸۵۲۲۷ دیوار بی در قطعه۱

۸۵۲۲۶ بن بست

۸۵۲۲۵ ابرای پاییزی

۸۵۲۲۴ عروس من

۸۵۲۲۳ گل سر

۸۵۲۲۲ کم تحمل

۸۵۲۲۱ کم تحمل قطعه۱

۸۵۲۲۰ نفس بریده

۸۵۲۱۹ پرنده

۸۵۲۱۸ پرنده قطعه۱

۸۵۲۰۶ این بود زندگی

۸۵۲۰۵ فلسطین

۸۵۱۷۷ مادر۲

۸۵۱۷۶ مادر۱

۸۵۱۷۵ مادر

۸۵۱۶۸ مینا

۸۲۲۰۱ خداحافظی تلخ۲

۸۲۲۰۰ خداحافظی تلخ

۸۲۱۶۱ ماه پیشونی۳

۸۲۱۶۰ ماه پیشونی۲

۸۲۱۵۹ ماه پیشونی

۸۲۰۰۵ کجایی ۳

۸۲۰۰۴ کجایی ۲

۸۲۰۰۳ کجایی ۱

۸۲۰۰۲ به رسم یادگار۳

۸۲۰۰۱ به رسم یادگار۲

۸۲۰۰۰ به رسم یادگار۱

۸۱۲۲۸ افسار۳

۸۱۲۲۷ افسار۲

۸۱۲۲۶ افسار

۸۱۱۷۳ شهرزاد۳

۸۱۱۷۲ شهرزاد۲

۸۱۱۷۱ شهرزاد

۷۷۹۷۵ عشق من ایران

۷۰۸۵۳ وصیت

۷۰۸۵۲ یوسف

۷۰۸۵۱ کلنجار

۷۰۸۵۰ یه خونه کوچیک

۷۰۸۴۹ پاروی بی قایق

۷۰۸۴۸ خواب

۷۰۸۴۷ تفنگ سر پر

۷۰۸۴۶ جز

۷۰۸۴۵ قهوه قجری

۷۰۸۴۴ دزیره

۶۶۶۸۸ دوسم نداره (۲)

۶۶۶۸۷ دوسم نداره

۵۳۹۳۸ غدیر خون

۵۳۹۳۳ ظهر عشق

۳۳۲۸۰ سنگ صبور

۳۲۸۹۵ ها

۳۲۵۷۰ شیرمردا (۳)

۳۲۵۶۹ شیرمردا (۲)

۸۶۶۹۰ آخرین اتوبوس۴

۸۶۶۸۹ آخرین اتوبوس۳

۸۶۶۸۸ آخرین اتوبوس۲

۸۶۶۸۷ آخرین اتوبوس

۸۶۶۸۶ شرمساری۴

۸۶۶۸۵ شرمساری۳

۸۶۶۸۴ شرمساری۲

۸۶۶۸۳ شرمساری

۳۲۵۶۴ رمیدم (۴)

۳۲۵۶۳ رمیدم (۳)

۳۲۵۶۲ رمیدم (۲)

۳۲۵۶۱ نگار (۴)

۳۲۵۶۰ نگار (۳)

۳۲۵۵۹ نگار (۲)

۳۲۵۵۸ من خود آن سیزدهم (۳)

۳۲۵۵۷ من خود آن سیزدهم (۲)

۳۲۵۴۸ بهرام گور (بی کلام ۳)

۳۲۵۴۷ بهرام گور (بی کلام ۲)

۳۲۵۴۶ بهرام گور (بی کلام ۱)

۳۲۵۴۵ بهرام گور (۳)

۳۲۵۴۴ بهرام گور (۲)

۳۱۲۸۸ بهرام گور

۳۱۲۸۷ قراضه چین

۳۱۲۸۶ من خود آن سیزدهم

۳۱۲۸۵ شیرمردا

۳۱۲۸۴ ستمگر (۱)

۳۱۲۸۳ نگار

۳۱۲۸۲ رمیدیم

۳۱۲۸۱ کو به کو

۳۱۲۸۰ غلط کردم غلط

۳۰۹۶۰ به یادت می مونم

۳۰۹۵۹ عصا ۲

۳۰۹۵۸ عصا ۱

۳۰۹۵۷ بغض بی کلام

۳۰۹۵۶ دلتنگی ۳

۳۰۹۵۵ دلتنگی۲

۳۰۹۵۴ تو که نیستی ۴

۳۰۹۵۳ تو که نیستی ۳

۳۰۹۵۲ تو که نیستی ۲

۳۰۹۵۱ تو که نیستی۱

۳۰۹۵۰ ناز۳

۳۰۹۴۹ ناز۲

۳۰۹۴۸ ناز۱

۳۰۹۴۷ ناز بی کلام

۳۰۹۴۶ خاکستر ۲

۳۰۹۴۵ خاکستر۱

۳۰۹۴۴ هفته های تلخ من ۳

۳۰۹۴۳ هفته های تلخ من ۲

۳۰۹۴۲ هفته های تلخ من۱

۳۰۹۴۱ قله خوشبختی ۳

۳۰۹۴۰ قله خوشبختی ۲

۳۰۹۳۹ قله خوشبختی۱

۳۴۸۴۲ کاشکی

۳۳۲۸۷ من با تو خوشم

۳۳۲۸۶ متاسفم

۳۳۲۸۵ پاییز

۳۳۲۸۴ کلاغ

۳۳۲۸۳ من با تو خوشم ۲

۳۳۲۸۲ خیانت

۳۳۲۸۱ تنها بودن

۳۰۹۳۸ چرا۲

۳۰۹۳۷ تبریک ۳

۳۰۹۳۶ تبریک ۲

۳۰۲۲۴ بازارخرمشهر

۳۰۲۲۳ دل شوره ۲

۳۰۲۲۲ دل شوره ۱

۳۰۲۱۸ حراج

۳۰۲۱۷ دریاچه مرده

۳۰۱۹۱ اسیری

۳۰۹۳۵ تبریک بی کلام

۳۰۹۳۴ کجاست بگو۲

۳۰۹۳۳ کجاست بگو بی کلام

۳۰۹۳۲ یه شاخه نیلوفر بی کلام

۳۰۹۳۱ یه شاخه نیلوفر ۳

۳۰۹۳۰ یه شاخه نیلوفر ۲

۳۰۹۲۹ یه شاخه نیلوفر ۱

۳۰۸۹۱ دلم تنهاس

۳۰۸۹۰ کافه های شلوغ

۳۰۸۸۹ بادبادک های رنگی

۳۰۸۸۸ زیبایی

۳۰۸۸۷ پرنده غمگین

۳۰۸۸۶ حریص

۳۰۸۸۵ غم و شادی

۳۰۸۸۴ بوف کور

۳۰۸۸۳ غیر معمولی

۳۰۸۸۲ پروانه ها

۳۰۸۸۱ چمدون

۳۰۶۷۲ سلام به صلح

۳۰۳۳۵ تبریک

۳۰۳۳۴ دلتنگی

۳۰۳۳۳ کجاست بگو

۳۰۳۳۲ چرا

۳۰۳۳۱ بغض ۲

۳۰۳۳۰ بغض۱

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
کاربران
Author Rating
51star1star1star1star1star
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

همچنین ببینید

بستن
بستن